CLB Hải Phòng khiếu nại, Ban kỷ luật VFF vẫn giữ nguyên án phạt

CLB Hải Phòng khiếu nại, Ban kỷ luật VFF vẫn giữ nguyên án phạt

Liên quan đến sự cố cổ động viên Hải Phòng xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà tr