Ronaldo lĩnh thẻ đỏ nhiều gần gấp bốn lần Messi

Ronaldo lĩnh thẻ đỏ nhiều gần gấp bốn lần Messi

Trước đó, hai lần nhận thẻ đỏ của Lionel Messi đều diễn ra ở tuyển Argentina. Tháng 6/2019, anh bị đ

barca

Vì sao Lionel Messi phải chia tay Barca?【barca】: Lionel Messi chia tay Barca là cú sốc vớ