David Beckham có phản ứng “không tưởng” khi biết danh tính người trong mộng của con gái

David Beckham có phản ứng “không tưởng” khi biết danh tính người trong mộng của con gái

Đến nay, David Beckham đã có hơn 2 thập kỷ kết hôn cùng bà xã Victoria và “thành quả” lớn nhất của c