Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được mua bằng Bitcoin

Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được mua bằng Bitcoin

David Barral, cựu tiền đạo của Real Madrid vừa trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử được